Technische Staf Boeckenberg 2020-2021               

Het sportief management van Boeckenberg heeft een overeenstemming bereikt met Johannis Schot (T1) en Mike Vandenbulcke (T2) voor

een verdere samenwerking tijdens het seizoen 2020-2021.

Vanaf het begin was er de uitgesproken intentie om voor langere tijd samen te werken. Na 5 maanden samenwerking hebben trainers,

spelers en vereniging het vertrouwen in elkaar bevestigd.

De ambitie van Boeckenberg blijft onveranderd: Boeckenberg moet zich blijven manifesteren binnen de top van het Belgische korfbal.  

Naast de correcte begeleiding van ervaren spelers zetten we daarbij in op de opleiding van jeugdige talenten. Mits de juiste kwaliteit,

trainingsarbeid en correcte begeleiding moeten zij op korte en middellange termijn zorgen dat we die ambitie kunnen blijven waarmaken.

Ook voor dit seizoen blijft onze ambitie ongewijzigd en willen we strijden voor de zaaltitel, de veldtitel en de beker.

 

Namens de Raad van Bestuur

Sarah Cordon & Peter Wegge