Doelstellingen

De Open Korfbalschool Boeckenberg richt zich naar alle korfballers.

De korfbalschool heeft tot doel om via een individueel traject het atletisch vermogen, de lichaamsvaardigheden en de technische korfbalvaardigheden van getalenteerde korfballers maximaal te ontwikkelen, rekening houdende met leeftijd, groei en lichamelijke ontwikkeling van de atleten.

De Open Korfbalschool is eveneens opengesteld voor niet-leden van Boeckenberg Korfbal Club. De kandidaten dienen te beantwoorden aan de leeftijdsgrenzen en toelatings­voorwaarden, zoals onderstaand gespecificeerd.

Leeftijdsgrenzen

De Open Korfbalschool is toegankelijk vanaf de leeftijd van 13 jaar, zowel voor jongens als meisjes. De Open Korfbalschool blijft toegankelijk tot het einde van het seizoen waarin de atleet de leeftijd van 17 jaar heeft bereikt.

Beschikbare plaatsen

Er zijn maximaal 36 plaatsen beschikbaar in de Korfbalschool. De groepen worden beperkt tot 6 atleten per beschikbare trainer.

Toelatingsvoorwaarden

Kandidaten dienen een gemotiveerd verzoek in te dienen alsook een toelatingsproef af te leggen. Uitsluitend voldoende gemotiveerde atleten (en ouders), met een realistisch verwachtingspatroon, worden tot de korfbalschool toegelaten.

Verder dienen de lesgevers ervan overtuigd te zijn dat, op basis testing van sportspecifieke vaardigheden (snelheid, sprongkracht, reactievermogen, ...), korfbaltechnische vaardigheden en korfbalanalytisch vermogen (speldoorzicht), de kandidaten voldoende getalenteerd zijn en het potentieel hebben om in de korfbalschool voldoende progressie te maken. Doelstelling moet finaal zijn om door te groeien tot TopKorfbal League speler/speelster. De spelers/speelster moet kunnen in aanmerking komen voor en bereid zijn tot nationale selecties.

Lesgevers

De lesgevers zijn uitsluitend gediplomeerde korfbaltrainers met een A-diploma. Aanvullend worden topkorfballers met bij voorkeur een diploma van minimaal bachelor LO ingezet.

Daarnaast kunnen ook gekwalificeerde trainers van buiten de korfbalsport (specialisatie trainers) worden aangetrokken met als doel om de algemene atletische vaardigheden maximaal te ontwikkelen. Eventueel kunnen ook gastdocenten worden gevraagd voor clinics over gespecialiseerde topics.

Rudy Ramaekers heeft meer dan 20 jaar ervaring op het vlak van talentontwikkeling. Hij is de oprichter van de talentontwikkeling, zowel in opdracht van de KBKB als van Boeckenberg. Hij werd in 1991 wereldkampioen korfbal met de Belgische nationale ploeg. Bovendien won hij met Sikopi in 1991 de Europacup. Rudy is A-trainer.

Patrick Bosschaert is een toptrainer in de atletiek (speerwerpen). Hij traint diverse Belgische en Nederlandse kampioenen, waaronder Tom Goyvaerts, die op een haar de kwalificatie voor OS London miste. Patrick ambieert topsport in het algemeen.

Inschrijvingsgeld

Om deel te kunnen nemen aan de trainingen, is een inschrijvingsgeld verschuldigd van 160,00 € per korfbalseizoen, zoals dit ook geldt voor leden van Boeckenberg Korfbal Club. Het inschrijvingsgeld is niet terugbetaalbaar indien de kandidaten afhaken, voor welke reden dan ook.

Trainingsdagen

Er wordt getraind om woensdagnamiddag en donderdagavond, in het Boeckenberg Sportcenter, Grensstraat 9, 2100 Deurne.

De trainingen vangen aan in september en eindigen in mei.

Woensdag van 14u00 tot 16u00
Donderdag van 19u15 tot 21u15

Afmelden bij afwezigheid

Aanwezigheid staat gelijk aan motivatie. We gaan er dan ook van uit dat er geen trainingssessies worden overgeslagen.

Afwezigheden dienen voldoende op voorhand en gemotiveerd te worden gemeld. Indien een atleet zich teveel afwezig meld, kan hem/haar de toegang tot de trainingen worden ontzegd.

Evaluatie

De atleten worden regelmatig geëvalueerd op basis van objectieve criteria.

Aan het einde van het korfbalseizoen worden de atleten geëvalueerd op de gemaakte progressie. Naast de evolutie in techniek en atletisch vermogen, zijn ook attitude, inzet, leef- en eetgewoonten, een belangrijk item. Deze evaluatie wordt met de deelnemers besproken. 

Tot slot wordt een trainingsprogramma meegegeven voor het overbruggen van de zomermaanden.

Aanmeldingen

Atleten dienen zich elk jaar opnieuw aan te melden voor de Korfbalschool. Bij aanvang van de trainingen worden de atleten worden gevraagd om een zelfevaluatie te maken. Bij de eerste trainingen worden proeven afgenomen.

Op basis van de ervaring van het afgelopen seizoen, de zelfevaluatie en de sportieve tests, wordt een beslissing genomen of de atleet al dan niet wordt toegelaten tot de Korfbalschool. De criteria zullen strikt worden toegepast. De beslissing, indien negatief, wordt mondeling aan de atleet toegelicht.