Nu de trainingen en de oefenwedstrijden van start gaan, kondigde het scheidsrechtercomité een aantal wijzigingen aan de spelregels aan.  Belangrijk om meteen mee te nemen in die oefenwedstrijden en zelfs de trainingen.

Een aantal zaken verdwijnen :
"vallende" : deze spelregel stond al langere tijd onder druk;
de scheidsrechtersbal : kwam nog weinig voor, ben toch benieuwd hoe sommige situatie bij de jeugd zullen opgelost worden;
dubbel hinderen : let wel foutief hinderen en het hinderen van de andere sekse blijven bestaan;
de bal met de vuist (rug van de hand) wegslaan : zolang dit niet leidt tot gevaarlijk spel.

Twee spelregels worden aangepast :
voetbal : er zal nu onderscheid gemaakt worden tussen onvrijwillig en opzettelijk, eigenlijk of er voordeel is behaald;
strafworp : de persoon op wie de overtreding wordt gemaakt zal ook de strafworp moeten nemen.  Gedaan met de specialisatie dus.

Tenslotte wordt de voordeelregel geofficialiseerd.  Een "regel" die door de meeste scheidsrechters reeds werd toegepast.  Een uitzondering is bal over de lijn of lijnfout, daarvoor wordt geen voordeel toegekend.

Er zullen ongetwijfeld uitgebreidere toelichtingen volgen, zo is toch beloofd.  Onder deze link vind je al een eerste summiere toelichting, toegestuurd aan de scheidsrechters.

Dirk P